“Na paloučku s partou berušek a broučků”

„Hra je radost. Učení hrou je radostné učení."

Nedílnou součástí předškolního vzdělávání je enviromentální výchova. Děti jsou jejím prostřednictvím vedeny k poznávání přírody, objevům a experimentům. Učí se pozorovat, vnímat, porovnávat. Těmito metodami získávají poznatky, zkušenosti, kladné hodnoty, postoje potřebné k utváření vztahu člověka k živé i neživé přírodě.
Příroda nabízí spoustu smyslových vjemů –  barvy, tvary, zvuky, vůně, možnost si osahat, ochutnat.
To všechno vzbudí v dětech zvídavost a vyprovokuje otázky. Při každodenních činnostech si děti rozvíjí intelektuální schopnosti, učí se spolupracovat, komunikovat, rozvíjí si slovní zásobu a komunikační schopnosti.
Učí se vyjadřovat nejen verbálně, ale využívat různých pracovních a výtvarných  technik, pomůcek a potřeb, zacházet s nimi.

snow_image.png

snow_image2.png

snow_image3.png

80