“Tancovala žížala”

„Nejsnadnější vyjádření dětí předškolního věku je vyjádření hudby pohybem"

Hudební činnosti v MŠ jsou jedním z nejdůležitějších prostředků rozvoje dětí. Díky zpěvu dochází k lepšímu okysličování orgánů lidského těla, zvětšuje se dechová kapacita plic.
Hudební aktivity podporují správnou činnost hlasivek, mají velký význam při rozvoji řeči. Ovlivňují rozvoj myšlení, smysl pro fantazii, tvořivost, komunikační dovednosti, podporují logické myšlení, přispívají k poznání vlastní identity.
Zvuk, ton, melodie, rytmus či dynamika, nás provází již od narození a významně tak působí na citové vnímání dítěte.
Ve výchově dětí předškolního věku by hudebně pohybová výchova měla mít své místo. Odborníci dokázali, že kvalita prožívání pohybu, hudby a her v tomto věku, mají přímou závislost na následném duševním a rozumovém vývoji jedince ve školním i pozdějším věku.

 • MĚSÍC ZÁŘÍ PRÁVĚ VLÁDNE, JŮLINKA TU ŠKOLKU ZVÁLNE
 • NA TRŮN MĚSÍC ŘÍJEN SEDÁ, JŮLINKA SE Z HLÍNY ZVEDÁ
 • V LISTOPADU SOVA HOUKÁ, NA JŮLINKU VÍTR FOUKÁ
 • V PROSINCI ZAZVONÍ ZVONEČEK, JŮLINKA ROZSVÍTÍ STROMEČEK
 • VENKU SNĚŽÍ A JE ZIMA, NA JŮLINKU UŽ JDE RÝMA
 • ÚNOR JŮLINKU LÁKÁ, POSTAVIT SI SNĚHULÁKA
 • MĚSÍC BŘEZEN PŘICHÁZÍ, JŮLINKA SE ROZZÁŘÍ
 • TEĎ NA ŘEDĚ DUBEN JE, JŮLINKA SE RADUJE
 • MĚSÍC KVĚTEN PLNÝ KVÍTÍ, NA JŮLINKU SLUNCE SVÍTÍ
 • ČERVEN VONÍ PO LÉTU, JŮLINKA VOLÁ UŽ JE TU!

  Přáníčko k vám letí, je přece Den dětí (MDD)
  Co to bzučí na sluníčku? Včelka letí na kytičku (život na louce)
  Žirafa je tuze dlouhá, do nebe jí hlava čouhá (exotická zv.)
  V tichém moři se jen šeptá, tam se nikdo na nic neptá (život v moři)

snow_image.png

snow_image2.png

snow_image3.png

80