“Budeme si zpívat”

Hudba jako déšť, kapka za kapkou proniká do srdce a oživuje jej.

Projekt „Budeme si zpívat“ má pomáhat dětem objevovat svět sluchem. Prostřednictvím hudby dochází k tělesnému, psychickému, ale i sociálnímu rozvoji dítěte. Hudební činnosti podněcují rozvoj pozornosti, paměti i myšlení, navozují příjemné klima ve třídě, pomáhají ke zkvalitnění řeči a k jejímu vývoji, uvolňují napětí a stres.

 • BUDEME SI ZPÍVAT
 • SEZNÁMENÍ
 • BARVCIČKY
 • KOUZELNÉ SLOVÍČKO
 • DOKTORA SE NEBOJÍME
 • STRAŠIDÝLKA MÁME RÁDI
 • ZVONKY, ZVONKY ZE ZAHRADNÍ TRÁVY
 • UŽ JE TADY DUBEN, ZELENÁ SE VŠUDE
 • SVĚT JE NEJHEZČÍ, KDYŽ JE U MĚ MÁMA
 • NA MRAVENČÍ PASECE

  JE TU SVÁTEK DĚTÍ (MDD)
  NA MRAVENČÍ PASECE (život na louce)
  ROZLOUČENÍ S PÍSNIČKOU (rozloučení se školáky)
  ZA BRANOU V ZOOLOGICKÉ (exotická zvířata)

snow_image.png

snow_image2.png

snow_image3.png

80