“Cesta do pravěku”

Země nemá jen sedm divů, ale milióny, každý tvor, rostlina i věc je něčím neobyčejným.

Projekt má funkci motivační, propojuje učivo vzdělávacích oblastí
v ucelený celek.
Hlavními cíli aktivit je vytvoření přátelského prostředí bez projevů rivality a agrese a přirozenou cestou rozvíjet zvídavost dětí, jejich touhu po objevování nového a objasňování neznámého,
prostřednictvím jednoduchých pokusů rozvíjet intelektuální schopnosti dětí, upevňovat jejich smysl pro spolupráci, rozvoj řečových schopností, komunikativních dovedností a tvořivosti, rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, posilování smyslového vnímání a přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem a radost z objevování) a k osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, utváření pocitu sounáležitosti se světem, přírodou a lidmi, zdokonalovat ve smysluplném využívání technologií a zlepšit polytechnickou gramotnost, rozvoj a užívání všech smyslů, osvojení si praktických dovedností přiměřených věku, posilování přirozených poznávacích citů, vytváření pozitivního vztahy k intelektuálním činnostem a k učení, rozvoj kooperativních dovedností, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije.

 • DOBA PADAJÍCÍHO LISTÍ
 • DINO POZNÁVÁ SVĚT
 • STRAŠIDLA, POHÁDKY A KONEC PODZIMU
 • DOBA LEDOVÁ
 • POZNEJME TĚLO A JEHO SMYSLY
 • ZIMA, KRÁSA A ZÁZRAKY PŘÍRODY
 • DOBA KVETOUCÍCH STROMŮ
 • PŘIVÍTEJME JARO A S NÍM VELIKONOCE
 • TRADICE, RODINA, PRÁCE A POVOLÁNÍ
 • DOBA SLUNEČNÍHO SVITU

  TÝDEN HER (MDD)
  SOUBOJE DINOSAURŮ (soutěže a sporty)
  ROZLOUČENÍ S DINEM (rozloučení se školáky)
  CESTA DO TEPLÝCH KRAJIN (světový den afrického dítěte)
  KAM CHODÍ SLUNCE SPÁT (sluneční soustava)

snow_image.png

snow_image2.png

snow_image3.png

80