Oznámení o rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy Košťany pro školní rok 2020/2021

Vítáme nové děti ve školce

Ředitelka Mateřské školy Košťany, v souladu s ustanovením § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (Správní řád) v platném znění, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 v MŠ Košťany takto:

Registrační číslo - kód

Rozhodnutí

17

přijat (a)

3

přijat (a)

28

přijat (a)

1

přijat (a)

13

přijat (a)

14

přijat (a)

26

přijat (a)

11

přijat (a)

21

přijat (a)

Registrační číslo - kód

Rozhodnutí

9

přijat (a)

2

přijat (a)

10

přijat (a)

12

přijat (a)

5

přijat (a)

18

přijat (a)

22

přijat (a)

4

přijat (a)

Proti tomuto rozhodnotí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení.